Cenník

Volajte +421 915 586 338 alebo sa objednajte online.

Vstupné vyšetrenie 60 €
Preventívna prehliadka (vrátane BTW snímkov) 55 €
Preventívna prehliadka (bez RTG snímky) 40 €
Akútne ošetrenie 30 €
Konzultácia (do 30 minút) 50 €
Cielené stomatologické vyšetrenie 30 €
OPG snímka 20 €
3D snímka 60 €
Intraorálna RTG snímka 10 €
Bite-wing snímka 10 €
Slizničná anestéza 5 €
Lokálna anestéza 15 €
Zvodová anestéza 15 €
Fotokompozitná výplň 1 plôšková v koferdame 105 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšková v koferdame 115 €
Fotokompozitná výplň 3 plôšková v koferdame 125 €
Fotokompozitná rekonštrukcia zuba v koferdame 150 €
Fotokompozitná dostavba zuba pred endodontickým ošetrením - jednoplôšková 50 €
Fotokompozitná dostavba zuba pred endodontickým ošetrením - viacplôšková 80 €
Krčková fotokompozitná výplň 50 €
Koferdam 15 €
Priame prekrytie pomocou MTA cementu 25 €
Trepanácia dreňovej dutiny 20 €
Extirpácia zubnej drene jedného koreňového kanálika 20 €
Odstránenie starej koreňovej výplne 50 €
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja od 100 €
Odstránenie starého koreňového čapu 25 €
Mechanicko - chemické opracovanie jedného koreňového kanálika 30 €
Dezinfekčný výplach koreňového systému 20 €
Plnenie jedného koreňového kanálika 30 €
Dočasná výplň jedného koreňového kanálika 20 €
Provizórna výplň 25 €
FRC čap 60 €
Sňatie korunky 40 €
Separácia mostíka 35 €
Keramická korunka zirkón-oxid monolit (vrátane obrusu a nacementovania) 450 €
Keramická korunka zirkón-oxid vrstvená (vrátane obrusu a nacementovania) 500 €
Kovokeramická korunka (vrátane obrusu a nacementovania) 350 €
Fazeta z lithium-disilikátu (vrátane obrusu a nacementovania) 450 €
Fazeta zo zirkón-oxidu (vrátane obrusu a nacementovania) 400 €
Medzičlen mostíka zo zirkón-oxidu 350 €
Medzičlen kovokeramického mostíka 250 €
Mostík na sklenených vláknach 400 €
Odtlačok situácie v ústach 60 €
Opätovné nacementovanie korunky 50 €
Opätovné nacementovanie korunky – provizórne 35 €
Dočasná korunka 40 €
Dlaha proti bruxizmu 150 €
Ochranná dlaha 150 €
Celková protéza (podľa výberu zubov) od 400 €
Čiastočne snímateľná protéza (podľa výberu retenčných prvkov a zubov) od 400 €
Wax-up jedného zuba 40 €
Mock-up jedného zuba 40 €
Extrakcia jednokoreňového zuba 50 €
Extrakcia viackoreňového zuba – jednoduchá 50 €
Extrakcia viackoreňového zuba – komplikovaná 80 €
Extrakcia radixu 65 €
Extrakcia tretieho molára (zub múdrosti) 90 €
Extrakcia mliečneho zuba s resorbovaným koreňom 45 €
Extrakcia mliečneho zuba s neresorbovaným koreňom 60 €
Gingivektómia VFP 20 €
Pulpotómia mliečneho zuba vrátané výplne 100 €
Pulpektómia mliečneho zuba 140 €
Kombinované bielenie PureWhitening 550 €
Domáce bielenie PureWhitening 300 €
Vnútorné bielenie cena za jeden zub 80 €
Dentálna komplexná hygiena (optragate, ultrazvuk, pieskovanie, fluoridácia) 100 €
Dentálna hygiena u pacienta s parodontózou (optragate, ultrazvuk, kyretáž, pieskovanie, fluoridácia) 120 €
Optragate 5 €
Ultrazvuk 40 €
Kyretáž 20 €
Fluoridácia 15 €
Pieskovanie 40 €
Odstránenie zubného kameňa v 1 sextante 15 €
Pieskovanie 1 sextantu 15 €
Subgingiválna kyretáž cena za jeden zub 25 €
Dlahovanie zubov cena za jeden zub 35 €
Parodontálny výplach 7 €
Parodontálny gél 5 €
Nedostavenie sa na dohodnutý termín 100 €
Poplatok za administratívny úkon 15 €
Záloha za protetickú prácu 100 €
Teleskopická korunka 300 €
Hybridná protéza od 800 €
Fotokompozitná plomba pred protetickým ošetrením 50 €

Cenník platný od 1.3.2022
Zmena cien vyhradená