MDDr. Petra Gavorníková

Vyštudovala som Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Počas školy som sa zúčastňovala rôznych prednášok a zahraničných kongresov, ktoré vo mne  vzbudili veľký záujem o stomatológiu.
Absolvovala som stáž v rakúskom meste Innsbruck, kde som pracovala väčšinu času na zubnej pohotovosti.
Po skončení školy som sa zamestnala v súkromnej zubnej ambulancii v Bratislave. Mala som veľké šťastie, pretože som sa dostala k pani Doktorke, ktorá sa mi neustále venovala. Začiatky boli síce ťažké, ale stálo to zato. Naučila som sa precíznosti, samostatnosti, profesionalite a túžila som sa neustále zlepšovať.
Časom som sa začala naplno venovať mikroskopickej stomatológii, čo v mojej práci predstavovalo nesmierny posun vpred. V mikroskopickej stomatológii sú všetky stomatologické zákroky realizované pri mnohonásobných zväčšeniach, čo umožňuje cielené detailné ošetrenie. Práca so stomatologickým mikroskopom absolútne zmenila celé moje vnímanie stomatológie a  slovo precíznosť tým dostalo iný rozmer.
Pretože ma moja práca skutočne baví a napĺňa, rozhodla som sa otvoriť si vlastnú ambulanciu. Takú ambulanciu, v ktorej som eliminovala všetky bariéry, ktoré ma v mojej práci mohli obmedzovať. Teraz si naozaj môžem dopriať prácu s tými najlepšími a najosvedčenejšími materiálmi a vybavením aké potrebujem.
Dovolím si tvrdiť, že moji pacienti sa často stávajú aj mojimi priateľmi, pretože vzájomná dôvera je pre mňa najdôležitejšia.
Dobrá atmosféra je podľa mňa nevyhnutná na každom pracovisku, mne k tomu pomáha najmä hudba, nie som však náročný poslucháč, vypočujem si takmer všetko, spolu sa vždy dohodneme čo nám bude hrať, aby sme ulahodili každému.
Po práci sa najlepšie zrelaxujem pri aktívnom oddychu v prírode alebo na bicykli.
S pozdravom
Petra